Tối ưu hóa Công thức (Formula) Sản phẩm

Sản phẩm của bạn đang có vấn đề về hình thức, chất lượng như:

  • Độ ổn định của sản phẩm không cao vì công thức sản phẩm của bạn chưa phù hợp:
  • Hình thức sản phẩm không đạt giữa các lô sản phẩm khác nhau?

Sản phẩm của bạn đã đảm bảo chất lượng nhưng:

  • Bạn muốn sản phẩm có chất lượng tốt hơn nữa mà không cần tăng chi phí sản xuất?
  • Bạn muốn chi phí sản xuất tối ưu hơn, nhưng không làm giảm chất lượng sản phẩm?

Đội ngũ chuyên viên của GMPc từng nhiều năm làm công tác Nghiên cứu phát triển, Phụ trách sản xuất,.. với nhiều công thức đã được ứng dụng thành công và đang là sản phẩm chiến lược của các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường.

Chúng tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác để tạo nên các giá trị hữu ích cho Khách hàng.