SẢN XUẤT XỊT KHOÁNG

Sản xuất xịt khoáng lô hội

Sản xuất xịt khoáng lô hội

Công thức xịt khoáng vượt trội: Giúp giữ ẩm, cấp nước, bổ sung HA, Vitamin C… chai xịt với nhiều dung tích khác nhau.