Nghiên Cứu Mỹ Phẩm Miễn Phí

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và bào chế tất cả các dòng về mỹ phẩm và rất mong muốn hỗ trợ ngành mỹ phẩm Việt Nam phát triển.

  • Khách hàng doanh nghiệp: Miễn phí 03 mẫu nghiên cứu
  • Khách hàng cá nhân: Thường xuyên theo dõi Sayobe để nhận mẫu thử miễn phí theo chương trình.

Sayobe còn cung cấp các dịch vụ sau:

Liên hệ:   hoặc gửi Mail: